מכרזים פומביים

שעת  הגשה תאריך הגשה  מעודכן מועד אחרון להגשת שאלות מועד  פרסום מכרז   מס מכרז
15:00 11/10/2020 04/10/2020 2309/2020

מכרז פומבי  24/2020 למתן שירותי ייעוץ ותכנון  אדריכלי מקיף ופיקוח עליון להקמת בית ספר יסודי חט"ב אלנהדה

24/2020
15:00 28/09/2020 24/09/2020 14/09/2020

מכרז פומבי  23/2020 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח צמוד לקירוי והשלמו במגרשים בשני מגרשים

23/2020
15:00 20/09/2020 17/09/2020 14/09/2020

מכרז פומבי  22/2020 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון להקמת גגות סולאריים על מבני ציבור

22/2020
15:00 17/09/2020   06/09/2020

מכרז פומבי  21/2020 לביצוע עבודות קירוי קבוע בבי"ס בערערה

21/2020
15:00 17/09/2020   06/09/2020

מכרז פומבי  20/2020 לביצוע עבודות שיפוץ חצר בי"ס חט"ב בערערה

20/2020
15:00 07/09/2020   27/08/2020

מכרז פומבי  19/2020 להפעלת תכנית עוזרי חינוך בבתיה"ס היסודיים

19/2020
15:00 30/08/2020   20/08/2020 מכרז פומבי לאספקת מוצרי מזון ומצרי ניקיון במועצה מקומית ולמועדניות ב ערערה 18/2020
15:00 19/08/2020   04/08/2020 מכרז פומבי לביצוע עבודות קירוי קבע בבית ספר תיכון ערערה 17/2020
15:00 16/08/2020   29/07/2020 מכרז פומבי לקבלת הצעות מחיר לאספקה, ציוד יסודי להתאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 16/2020
15:00 16/08/2020   29/07/2020 מכרז פומבי לקבלת הצעות מחיר להסעות תלמידים 15/2020
15:00 30/06/2020   18/06/2020 מכרז פומבי לביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון לשדרוג אצטדיון כדורגל   14/2020
15:00 05/07/2020   18/06/2020 מכרז פומבי להקמת מרז הפיס לאזרח הותיק בכפר עארה 13/2020
  30/06/2020   15/06/2020

קול קורא לשכירת מבנה בערערה

 
      27/04/2020 קול קורא להצטרף למאגר ספקים 2020  
15:00 14/05/2020   23/04/2020 להכנת תכנית בניין עיר לשכונת אלדהראת 12/2020
15:00 06/05/2020   15/04/2020 לקבלת שירותים טיפול בפסולות אריזות ומחזור 11/2020
15:00 06/05/2020 26/04/2020 15/04/2020  למתן שירותי יועץ נגישות מתו"ס ונגישות שירות 10/2020
15:00 06/05/2020 26/04/2020 15/04/2020 מכרז 9/2020 למתן שירותי ייעוץ לניהול סיכונים, ביטוח ואחריות 09/2020
15:00 15/04/2020 09/04/2020 29/03/2020 מכרז פומבי 8/2020 לביצוע עבודות קירוי קבוע  בית ספר תיכון ערערה 08/2020
15:00 09/04/2020 24/03/2020 11/03/2020 מכרז פומבי מספר 7/2020 בניית והקמת גני ילדים בכפר עארה (גוש 12157 חלקות  28 ו 29 )   ( * הארכה)  07/2020
15:00 01/04/2020 02/03/2020 24/02/2020 מכרז פומבי מספר 6/2020 להכנת תכנית בינוי ופיתוח בקנ-מ 1:500 למתחם שכונה דרומית מועצה מקומית עארה ערערה ( * הארכה)  06/2020
15:00 01/04/2020 02/03/2020 24/02/2020 מכרז פומבי מספר 05/2020 ביצוע הכנת תכנית בניין עיר למתחם 6+7+2 בתכנית המתאר הכוללנית ( * הארכה)  05/2020
15:00 01/03/2020 25/02/2020 18/02/2020 מכרז (מסגרת) פומבי מספר 4/2020 ביצוע עבודות אחזקת כבישים, תשתיות ומדרכות 04/2020
15:00 16/02/2020   26/01/2020  פומבי מספר 03/2020 טיפול בפסולת אריזות למחזור בשטח השיפוט של מועצה מקומית ערערה עארה ( * הארכה)  03/2020
12:00 26/01/2020 20/01/2020 01/01/2020 מכרז פומבי מספר 02/2020 לבניית והקמת גני ילדים בכפר עארה 02/2020
15:00 19/01/2020 13/01/2020 05/01/2020 מכרז פומבי מספר 1/2020 למתן שירותי יועץ נגישות מתו-ס ונגישות שירות 01/2020